צעדים ראשונים ב'אהדה'
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

צעדים ראשונים ב"אהדה"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.3.2012

 

אילנה שריג-היוז

מנהלת ארגון "אהדה" מסמנת יעדים: עזרה ליותר משפחות, הגדלת מספר הקיבוצים שיאמצו הסכמי אהדה

 

לאחר חודשיים 'חפיפה' עם גדעון פלס מרגישה אילנה שריג-היוז, יו"ר "אהדה" הנכנסת, בטוחה מספיק בכדי לסמן שני יעדים מרכזיים: הרחבת מספר הקיבוצים שיאמצו בתקנון ויישמו את הסכמי אהדה, והרחבת מספר המשפחות בארגון.

 

"אני חושבת שיש לקיבוץ אינטרס להסדרת מקומם של אנשים עם צרכים מיוחדים" אומרת אילנה, "מחויבות הקיבוץ מכתיבה הבטחת מקורות עתידיים לתמיכה בבעלי צרכים מיוחדים". בתשובה לשאלתי על יחס ההנהלות לנושא, השיבה "ברוב הקיבוצים יש הכרה בחשיבות המוסרית והמעשית של הגעה להסכמים ולהסדרת זכויות אנשים עם מוגבלות. אנו שמחים לתמוך בכל תהליך כזה.

 

איך מארגנים הבטחת צרכים?

"אהדה" הוא ארגון הורים מקיבוצים שמטרתו הבטחת צרכיהם ומיצוי זכויות אנשים עם מוגבלויות בקיבוץ. האתגר הוא מתן מענה להווה עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, והבטחת העתיד של אדם עם מוגבלות, המוגדר "תלוי בחבר" בקיבוץ. כ-700 משפחות רשומות כיום בארגון, אך אוכלוסיית המשפחות להן בן משפחה עם מוגבלות מונה כמה אלפים.

 

איך מגיעים אליהן?

ניעזר באתר אינטרנט חדש, עמוד פייסבוק, ומערכת הפצת מידע בכדי ליידע משפחות נוספות שטרם נעזרו בנו, על מנת שנוכל להתחיל לסייע להן.

 

כמה קיבוצים אימצו הסדרי אהדה?

בלמעלה מ-120 קיבוצים כבר גיבשו הסדרים ותקנונים המתייחסים לבעלי צרכים מיוחדים, להבטחתם בהווה ובעתיד. בקיבוצים נוספים מתנהל תהליך למיסוד תקנון אהדה. בכדי להביא לכך שקיבוצים נוספים ינהגו בדרך הסכמי אהדה פניתי לרכזים החברתיים-כלכליים מטעם התנועה, וביקשתי שיסייעו לי לברר בקיבוצים שבאחריותם על תקנונים והסכמים אישיים באשר ל"תלויים בחבר". חשוב לי לקבל את התמונה המלאה, ואת שיתוף הפעולה עם ממלאי תפקידים בקיבוצים.

 

חשוב להדגיש שגם בקיבוצים השיתופיים יש חשיבות להסדרת הנושא, כאשר ברור שהמוגבלות מהווה בסיס לצרכים מיוחדים ולקושי ההתפרנסות בעתיד.

 

לסיום, מבקשת אילנה להודות למזכירות אהדה, על תמיכה וייעוץ ובמעורבות בתהליכים בקיבוצים, לאנשי המחלקה החברתית והמשפטית בתנועה, ולמזכ"ל התנועה ולוולה, שתומכים בפעילות אהדה בממשקים השונים, ולאנשי המרכז ליעוץ ושיקום שבמסגרתו אנחנו פועלים.

 

ממלאי תפקידים ומשפחות מוזמנים לפנות לאילנה בטלפון 052-2361045 או במייל ilansarigh@gmail.com

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים