חוק חינוך חינם והשפעתו על הקיבוצים - סדרת כנסים אזוריים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
חוק חינוך חינם והשפעתו על הקיבוצים - סדרת כנסים אזוריים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.2.2012

 

ד"ר אבי אהרונסון, מנכל מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית

חלקת החינוך מסבירה בכתב ובכנסים אזוריים

 

אישורו בכנסת של 'חוק חינוך חינם' מגיל 3 הכניס תזזית ובלבול במערכות החינוך בקיבוצים. מחלקת החינוך התנועתית מבקשת לעשות סדר והשבוע שוגר מכתב למנהלי קהילה ומערכות חינוך, ובפרט לגיל הרך בקיבוצים, במטרה להסביר את רוח החוק והשלכותיו עלינו. בשלב השני - סדרת כנסי הסברה אזוריים.

 

במכתבם מסבירים ד"ר אבי אהרונסון (מנהל) ונירה ואלה (מדור הגיל הרך), שהחוק עוסק בתקציבים, ובמסגרתו מתאפשרות שלוש אפשרויות: המשך החזקת גנים פרטיים ללא השתתפות המדינה, השתתפות המדינה וקבלת מימון של 720 ₪ לילד לחודש - על ידי הפיכת הגן למוכר שאינו רשמי, והשתתפות המדינה וקבלת כספי המדינה על ידי הפיכת הגן למוכר ורשמי.

 

תופין למפגינים

 

מה הצעתכם לקיבוצים, שאלתי אותם. "בשלב הראשון צריכה כל מערכת חינוכית וכל קיבוץ לקבל החלטה לגבי שיוכו הארגוני של הגן הצעיר", מסביר אהרונסון, "לשייכות הארגונית משמעות מערכתית, כלכלית וחינוכית, והיא תשפיע על איכות החינוך בגן ועל היחידות הנוספות במערכת".

 

בראייתם, החוק הוא מעין 'תופין', אמירה פוליטית, חברתית וכלכלית של נתניהו וממשלתו - תגובה למחאה בקיץ האחרון. "יש לנו הזדמנות לעסוק בחשיבות ובמשמעות החינוך בגיל הרך, הזדמנות לחידוד וביסוס תפיסה הרואה את השנים הראשונות בחיי הילד והוריו כתשתית חשובה להמשך חייו".

 

מה הבעיה בחוק?

נירה ואלה: "החוק החדש מהווה סכנה לאיכות החינוכית של הילדים בגילאי שלוש-ארבע. "בהקצבה של 720 ₪ לחודש לילד ניתן לקיים גן שיש בו תנאים שאינם מאפשרים גן איכותי. בסכום הזה לא ניתן לקיים תוכניות חינוכיות איכותיות עם מענה לצרכים ההתפתחותיים של ילדים". לדבריה, "בתנאים המוצעים ניתן לקיים גנים שיעסקו בעיקר בצרכים בסיסיים, אך יתקשו מאד לקיים תוכניות התערבות מתאימות לילדים, ויש בהם פוטנציאל להגדלת הפערים בחינוך - הורים בעלי יכולת כלכלית ועמדה חינוכית ישלמו ממיטב כספם ויעדיפו חינוך פרטי ואילו הורים חסרי אמצעים ישלחו את ילדיהם לגנים הממשלתיים".

 

וההשפעה עלינו?

מערכות הגיל הרך שלנו והגנים הצעירים בתוכם הם מהטובות בארץ. הקיבוצים השקיעו משאבים כספיים רבים בבתים, באנשי המקצוע, בציוד ובבניית תוכניות חינוכיות איכותיות. יש צורך להמשיך ולשמור על האוטונומיה המקצועית שלנו ועל תו התקן האיכותי שלנו. יש להימנע מעשיית צעדים בלתי הפיכים כמו העברת הבעלות למועצות, למשרד החינוך או לרשויות אחרות. זכרו שמועצות חזקות מעוניינות ורוצות קיבוצים חזקים שמקיימים מערכות חינוכיות איכותיות. מערכות חינוכיות איכותיות הן מהמגורמים המרכזיים למשיכת משפחות צעירות ואיכותיות ליישובים. מערכות שיכולות לשמור על הגנים ברשותן, כגנים פרטיים, מומלץ מאד לעשות זאת ובמהלך שנת הלימודים הקרובה לראות לאן הדברים מתפתחים.

 

המהלך מחייב בניית תוכנית התערבות לגיבוש וחיזוק המדיניות החינוכית בגיל הרך ובקיבוץ עצמו. התוכנית מחייבת דיבור עם כל הגננות ושמירתן אצלנו במערכת. בימים הקרובים נוציא מכתב עם הנחיות לגבי העסקת הגננות בגנים הצעירים.

 

ברית עם ההורים

 

אהרונסון וואלה מסבירים ש"השינויים בגנים מחייבים הידוק ברית בין מערכת החינוך להורים. "יותר מתמיד", מדגישים השניים, "חשוב לדבר עם ההורים ולהראות את הייחודיות בתוכנית הלימודים על פי הגישה הקיבוצית. אנחנו פועלים להכרה בייחודיות המערכות שלנו במשרד החינוך והתמ"ת, ועושים מאמץ גדול לזכות בהכרה ממשלתית" הם מציינים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים