לראשונה הוצגה למינהל עמדה משותפת של תנועות ההתיישבות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

לראשונה הוצגה למינהל עמדה משותפת של תנועות ההתיישבות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 30.1.2012

 

מפגש ראשי תנועות ההתיישבות עם בנצי ליברמן

ראשי תנועות ההתיישבות קיימו פגישת עבודה עם המנהל החדש של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בנצי ליברמן, ובכירי משרדו.

 

מההתיישבות השתתפו מזכירי התנועות - ולוולה, מאיר צור (מושבים) ודודו קוכמן (האיחוד החקלאי), נציגי הקיבוץ הדתי צביקי פורת ויונתן בשיא, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל - אבו וילן, נציג הארגונים הכלכליים - דדי רובינשטיין, אלון שוסטר כנציג מועצות אזוריות, והיועצים המשפטים שפירטו במצגת את עמדת ההתיישבות - מיכי דרורי, עמית יפרח, ורון רוגין.

 

בפתח הישיבה אמר ליברמן "יש לי הערכה רבה להתיישבות, החקלאות התקדמה והתפתחה בכיוונים שונים ונדרש כיום לגשר על פערים שנוצרו. במסגרת השאיפה למחירי דיור סבירים, לא מן הנמנע כי מצוקת הדיור תדרוש קרקעות כאלה שנמצאות ברשות הקיבוצים, בעיקר באזורי הביקוש במרכז. אני מודע לכך שמה שנלקח בכוח יוצר אווירה עכורה, ולפיכך נכון יהיה לפעול בשילוב אינטרסים של המדינה ושל ההתיישבות. בנצי ליברמן התייחס לדברים ואמר כי לפני גיבוש עמדת המינהל לוועדת רוטקופף חשוב לו לשמוע את עמדת ההתיישבות, ובעצה אחת עם נציגכם בוועדה, יוסי ישי, לנסות ולבוא בגישה משותפת.

 

האגודה במרכז

 

בראשית דבריו הזכיר ולוולה את מערכת היחסים עם המינהל, המאופיינת "בשנים האחרונות חוסר אמון עמוק בין ההתיישבות למינהל, כפי שבא לידי ביטוי עם הקפאת הבנייה בקיבוצים". בהמשך הציג את עמדתן המאוחדת של תנועות ההתיישבות, כפי שהוצגה לוועדת רוטקופף לפני מספר חודשים, ובסיסה - האגודה חוכר הקרקע הבלעדי. העמדה כוללת דרישה לחוזה חכירה לדורות לכל היישובים לתקופה של 196 שנים (ארבע תקופת של 49 שנים), והשוואת תנאי היוון קרקע המגורים כמו בעיר - 3.75% מערך הקרקע. נקודות נוספות הן המשך 'משטר הנחלות', ביטול הצורך בחתימת ממ"י על היתרי בנייה, יצירת מנגנון שמאות דומה לוועדות מקומיות - "שמאי מכריע", והסדרת קיזוז או שיפוי לעניין היטלי השבחה. בעניין הפעילות החקלאית בקרקע, מבקשים ראשי תנועות ההתיישבות כי יתאפשר שיתוף פעולה ללא צורך בהיתר כאשר הקרקע מעובדת על ידי האגודה השיתופית, או על ידי כמה אגודות שיתופיות, או בידי תאגיד שהאגודה השיתופית חברה בו.

 

באשר למעורבות המינהל גורסת עמדת ההתיישבות ביטול מוחלט של החיכוך עם רמ"י ב'שטח המחנה', בכפיפות לדיני תכנון ובנייה, וקביעה כי במבחן המכריע, היישום - החלטות 751 ו-979 לעניין זכויות בחלקת המגורים אינן ישימות בקיבוץ. סעיף אחרון דיבר על יצירת מסלול הידברות, התייעצות ושיתוף פעולה בין רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לבין ההתיישבות.

 

בסיום התייחס ליברמן לדברים, הבטיח הידברות, וסיכם "יש בסיס להבנות שמקובלות עליי, לישיבה הזו יהיה המשך".

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים