גדעון נפרד מאהדה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

גדעון נפרד מאהדה 

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.1.2012

 

גדען פלס

בשבוע שעבר סיים גדעון פלס (מחניים) עשור בראש ארגון אהדה, בו חברים מאות הורים לילדים או מבוגרים עם צרכים מיוחדים. אני מביא קטע מדבריו בטקס הסיום. "...נפלה בחלקנו הזכות לפעול ולהשפיע, בתקופה שהיא כבירת התרחשויות בתחומי הביטחון (או אי הביטחון) הסוציאלי, הערבות ההדדית והצורך לבנות ולמסד מערכת יחסים חדשה, במציאות משתנה, בין החברים והתלויים בהם לבין הקיבוצים וגם בין הקיבוצים למדינה. עיקר המאמץ, שכמובן טרם הסתיים, הוא בפעילות המתמשכת של הטמעתם בפועל של המלצות "ועדת דולב" ו"הסכמי אהדה", ברמת הקיבוץ (תקנונים) וברמת המשפחה (הסכמים פרטניים).

 

כעת, אנו עוסקים בתיקון תקנות האגודות השיתופיות - ערבות הדדית, באופן שתובטח גם חובת צבירה לחיסכון "פנסיוני" עבור התלויים בחברים. ההצעה, המשותפת עם התנועה, להטמעת שינויים אלו (שהם גם שיניים) בתקנות,הוגשה לאישורו של רשם האגודות ואנו מקווים שאכן תאושר.

 

כשבאתי אל צבי מנבר ועדנה סולודר בהצעה לקלוט את 'אהדה' לחסות המרכז לייעוץ ושיקום היו להם ולאחרים לבטים לא פשוטים. היום, לאחר שש שנות שותפות אני יכול לסכם מהלך מוצלח, ומבקש להודות לצבי מנבר ולאנשי המרכז, על שיתוף הפעולה החברי והפורה.

 

התרבות הארגונית המשתנה בה מועברת האחריות מן הקהילה אל הפרט בתחומי החיים השונים משליכה באופן חריף עלינו, כהורים לבנים עם מוגבלות בקיבוץ. הקיבוץ אמנם נדרש ומחויב לסייע ולתמוך, ואנו, כארגון הורים מחדדים ומדגישים זאת חובה זו ללא הרף, אולם ללא פעילות המשפחות, גם ארגון אהדה יתקשה להשיג את ההסכמים וההסכמות הנדרשות.

 

אני מודה לחברי מזכירות אהדה בעבר ובהווה, לאנשי המרכז לייעוץ, לחברים בקיבוצים ולרבים עמם הייתי בקשר. וליויו, רעייתי ושותפתי, שאפשרה לי להשכים ולצאת בטרם שחר, בידיעה שמתן מסודר, שבילתה שעות אין קץ של ערות וערנות עד שהגעתי מנסיעותיי הליליות. למחליפתי אילנה היוז, הנכנסת היום לתפקיד מרתק זה, שפע הצלחה.

 

דברי הפרידה של גדעון פלס מ'אהדה' עם סיום תפקידו

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים