קירוב לבבות במרחביה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

קירוב לבבות במרחביה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.1.2012

 

מוטי קומרוב מלווה קיבוצי עמקים צפוניים

הביקור בקיבוץ מרחביה החל בסיור באזור הקואופרציה בהדרכת ד"ר דורון מור, כולל הצצה בחדרים להנצחתם של גולדה מאיר ומאיר יערי. בקיבוץ 216 חברים, רבים הם גמלאים, ולצידם שכונת הרחבה גדולה של 137 משפחות, דבר שמצריך מהלך של 'קירוב לבבות'. מוטי קומקוב, מלווה קיבוצי עמקים צפוניים מטעם התנועה סקר במצגת ניתוח מאזנים, בהם אוכלוסייה, מחזור הכנסות והתפלגות, רווח תפעולי והוצאות מחיה לחבר, מצב חובות ונכסים. ענפים עיקריים הם רפת משותפת עם יפעת ומגידו, גידולי שדה, והשכרות.

 

בדיון הציגו מנהלי הקיבוץ בעיית דיור, הנובעת מכך שיש חברים שאינם מתגוררים בקיבוץ מכל מיני סיבות, אך הקיבוץ מחויב לשמור להם דירות. הדבר יוצר קושי בקבלת חברים חדשים עקב היעדר דיור עבורם מתאים עבורם או מגרשים לבנייה. אוריה וגלעד, שייצגו במפגש את קבוצת הצעירים שנפגעת מהמציאות הזו ביטאו את התסכול הרב, וביקשו את התערבות התנועה שביחד עם הנהלת הקיבוץ יימצא פתרון למצוקת הדיור בקיבוץ.

 

ניר אילת - מנהל האגודה הקהילתית דיווח על ניסיון להגיע להסכמות בין הקיבוץ לשכונה, ביצירת מערכת חינוך ופעילויות תרבות, גישור בנושא בית הכנסת, בתשתיות, ביטחון ומבנים קהילתיים.

 

ולוולה דיווח למשתתפים על מהלכים שמקדמת התנועה בשיכון, השגת מימון לשדרוג תשתיות פיזיות, שיווק קליטת המצטרפים כחברים שווי זכויות וחובות לקיבוץ, הסדר משכנתא לבנייה גם בקיבוץ, ייצוב כל הקיבוצים לתשלום של לפחות גובה הפנסיה המחייבת בתקנות הערבות ההדדית. לצעירים ששטחו מצוקתם אמר שהם עשו צעד חשוב בהעלאת הנושא, התנועה מוכנה להתערב במטרה לאתר פתרון ביחד עם הנהלת הקיבוץ.

 

היי צפונה

 

מטה התנועה - מזכיר, מנכ"ל ומנהלי אגפים - יגיע לביקור בקיבוצים נוה איתן ודגניה ב' ביום שני 6/2. הסיור בנוה איתן יתחיל בשעה 11:00, ובדגניה ב' יתחיל הסיור בשעה 16:00. בשניהם יתקיים סיור בענפים ובמוקדי פיתוח בקיבוץ וימשך במפגש עם ממלאי תפקידים. את הביקור מארגן מוטי קומרוב, מלווה קיבוצי עמקים צפוניים מטעם התנועה. חברי שני הקיבוצים מוזמנים למפגש.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים