עודכנה קצבת הפנסיה בקיבוץ - תוספת של 110 ש"ח לחודש ב-2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

עדכון לפנסיה בקיבוצים: הקצבה המחייבת לתשלום לגמלאי בקיבוץ תעמוד בשנת 2012 על 2,976 ₪ לחודש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.1.2012

המשמעות - תוספת של 110 ש"ח לחודש לגמלאי. העלייה בקצבה - כתוצאה מעדכון השכר הממוצע במשק, על פיו מחושבת הקצבה

 

קצבת הפנסיה המחייבת ("מינימום") לגמלאי בקיבוץ עודכנה, ומראשית חודש ינואר ולאורך כל שנת 2012 היא תהיה 2,976 ₪ לחודש, לא כולל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי. כך עולה מעדכון המוסד לביטוח לאומי את השכר הממוצע במשק ("שמ"ב") לשנת 2012.

 

בהתאם לסעיף 1 של חוק הביטוח הלאומי, החל מיום 1/1/2012, השכר הממוצע במשק מחושב לפי 8,503 ש"ח, דהיינו עליה של כ-3.82% מהשמ"ב לשנת 2011 שעמד על סך של 8,190 ש"ח.

 

קצבת הפנסיה המחייבת לתשלום לגמלאי בקיבוץ המתחדש מחושבת על פי 35% מהשכר הממוצע במשק. סכומה לאחר העדכון הוא 2,976 ₪ - תוספת של 110 ש"ח לעומת השנה שעברה. הסכום לא כולל קצבת זקנה בסך של כ-2,000 ₪ מהביטוח הלאומי.

 

על פי החלטת מועצת התנועה הקיבוצית, בשנת 2012 יעשה מהלך של בחינת פנייה לרשם האגודות השיתופיות להעלות את הקצבה המחייבת ל-40% מהשכר הממוצע במשק, ובכפוף להיתכנות כלכלית של הקיבוצים.

 

סקר של מלווי הקיבוצים מטעם מטה התנועה הקיבוצית מצא כי שמונה קיבוצים מתוך 200 עדיין אינם עומדים עדיין בתשלום הקצבה המינימאלית. הרוב הגדול כבר צלחו את הסכום בדרך למעלה.

 

40% מהשכר הממוצע במשק הם סך של 3,401 ש"ח.

 

עדכון ה'שכר החודשי הממוצע למשרת שכיר עפ'י הביטוח הלאומי'ל-2012.

 

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים