האמינו יום יבוא
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

האמינו יום יבוא

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.1.2012

 

תמונה מכנס צמ"ד

מטה צמ"ד מדגיש מאפייני בינוי קהילתי ב-2012

 

70 נציגי קיבוצים השתתפו בשני מפגשים שקיים המטה לצמיחה דמוגרפית, בדגש על "היבטים ארגוניים-חברתיים בתהליך הצמיחה הדמוגרפית". מנהל מטה צמ"ד, איציק שפרן אומר, "רוב הקיבוצים נמצאים בתהליך קליטה. בעוד שנוהלי התכנון, הבנייה וההסכמים עם הנקלטים כבר מוסדרים, טרם ניתן דגש ראוי על מרכיבי הבינוי הקהילתי שיסייעו בשילוב קבוצות הנקלטים בקיבוץ הקולט. תהליך מושכל, מתוכנן ומתמשך יתרום לקליטה חלקה ושיתופן של משפחות החברים החדשים בעיצוב דמותה של הקהילה הקיבוצית בעתיד.

 

בימי העיון שארגן המטה הציגו נציגים של 15 גופים וחברות בהם נעזרים קיבוצים בתהליכי הצמיחה. המשתתפים האזינו להרצאה של ד"ר שי בן יוסף "קהילה בתהליך צמיחה - זירה, אמצעי, מטרה", דנו בתכניות המשך של תהליכי הקליטה ובפתרונות לדילמות שעולות מתהליכים אלה.

 

ב-2012 יעמוד במרכז תכנית העבודה פיתוח מודלים לייזום וליווי תהליכי "בינוי קהילתי", לשילוב קבוצות הנקלטים בקהילה הקולטת. המהלך בשיתוף פעולה עם מחלקות נוספות באגף החברה, עם מלווי הקבוצים, וגופים חיצוניים "ידידותיים" כמו חברת "מצפן".

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים