הן אפשר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הן אפשר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.1.2012

 

התנועה מצטרפת לפורום ארגוני המחאה החברתית

 

מטה התנועה הקיבוצית אישר מסמך עקרונות "משנים כיוון - התוכנית לתיקון החברה בישראל" שחיברו עשרות ארגונים ותנועות חברתיות שהובילו את המחאה הגדולה בקיץ. עקרונות מה שהוגדר "תיקון החברה בישראל" הוצגו על ידי רועי יסוד, מזכ"ל הנוער העובד והלומד (ונציג תנועות הנוער במזכירות) בישיבת מזכירות התנועה בראשית השבוע. צעד נוסף שאושר הוא צירופם של שני נציגים מטעם התנועה הקיבוצית לפורום הארגונים החברתיים, מה שיקרב את התנועה להשתתפות נרחבת יותר בפעילויות המחאה, שמתוכנות להתחדש בפסח.

 

עקרונות המדיניות הכלכלית-חברתית שמפורטים במסמך הם צמצום ממדי אי-השוויון והעוני, שיקום המגזר הציבורי והגדלת חלקה של הממשלה בתוצר הלאומי הגולמי: הגדלת סל השירותים לאזרחים בתחום החינוך, הבריאות, הרווחה, הדיור, והתחבורה, מעורבות ממשלתית גדולה ומגוונת במטרה להבטיח הספקת צרכי יסוד בסיסיים, עצירה של הפרטות השירותים החברתיים ותשתיות המדינה, שינוי מדיניות המיסוי והשתת מיסוי שוויוני יותר, מיסוי על ההון ועל בעלי ההכנסות הגבוהות, הפסקת ההעסקה הלא ישירה במגזר הציבורי. משאבים למימוש עקרונות אלה הם בין היתר ביטול כלל ההוצאה וחוק ההסדרים.

 

המסמך המלא מתפרסם ב"אתר הקיבוצים".

 

משנים כיוון - התוכנית לתיקון החברה בישראל - הסכם מסגרת לתיקון חברתי כלכלי
  

נייר הדרישות המלא של המחאה החברתית - מתווה להשקעה לקראת סדר יום כלכלי חברתי חדש

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים