בחמישי הבא - 12/1 - ועידת התנועה הקיבוצית: נציגי 257 קיבוצים מתכנסים: יגבשו 'תעודת זהות' משותפת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בחמישי הבא - 12/1 - ועידת התנועה הקיבוצית: נציגי 257 קיבוצים מתכנסים: יגבשו "תעודת זהות" משותפת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.1.2012

 

בוועידה יגבשו נציגי הקיבוצים את דמות הקיבוץ לשנים הבאות: בכלכלה, בהיקף הערבות ההדדית בין החברים ומקורות המימון שלה, בסוגיית אופיו היהודי, בתחומי ההשפעה בחברה הישראלית, ואפילו איך תיראה "חצר" הקיבוץ

 

"ועידת התנועה הקיבוצית", הרביעית לאחר איחוד תנועות האם - התק"ם והקיבוץ הארצי, תתקיים ביום חמישי הבא, 12/1/2012 בסמינר אפעל. צפויים להשתתף נציגי 257 קיבוצים - מהערבה שבדרום ועד צפון המדינה - החברים בתנועה הקיבוצית.

 

במוקד הוועידה - עיצוב דמות הקיבוץ לשנים הבאות, באמצעות כתיבת מעין "תעודת זהות" משותפת ומוסכמת - "מהו קיבוץ".

 

נציגי הקיבוצים יחולקו ל-7 קבוצות שיעסקו בניסוח המאפיינים המרכזיים בקיבוץ.

 

ערבות הדדית: תחומי הערבות בין החברים, היקף הערבות, והמקורות הכספיים למימושה. כלכלה: עתיד הנכסים המשותפים וניהולם. צמיחה דמוגרפית: קליטת מצטרפים כ"חברים" בלבד ? תרבות: אופי הקיבוץ כחברה ישראלית יהודית חופשית. חינוך: האם קיים 'חינוך קיבוצי' ? אם כן, מהם מאפייניו. "החצר": פעם אמרו - "לא כפר, לא עיר". האם עכשיו - גם כפר, גם עיר ?. וגם מבט החוצה - מעורבות והשפעה: מקומו של הקיבוץ בחברה הישראלית כגורם משפיע.

 

הקיבוצים במספרים:

 

כמה אנחנו: בישראל 274 קיבוצים. 257 קיבוצים במסגרת התנועה הקיבוצית. 17 - תנועת הקיבוץ הדתי. 75% מהקיבוצים - בנגב ובגליל. 125 עלו על הקרקע עוד לפני הקמת המדינה.

 

200 קיבוצים מתנהלים בדגם "הקיבוץ המתחדש" (בו מחולק שכר דיפרנציאלי בין החברים, אפשרות לשיוך דירות, תהליכי הפרטת הצריכה וסבסוד שירותים, וקיום מערכת ערבות הדדית בבריאות, סיעוד, פנסיה, חינוך ולאנשים עם מוגבלות). 74 קיבוצים מתנהלים כקיבוץ שיתופי בו מחולק תקציב שוויוני בבסיסו והקיבוץ מספק לחבריו כל צרכיהם. בשני סיווגי הקיבוץ - אמצעי הייצור וההכנסות מהעסקים - בבעלות הקיבוץ.

 

אוכלוסיית הקיבוצים מונה 127,000 נפשות. הכנסות המגזר הקיבוצי נאמדות בכ-40 מיליארד ₪. עיקר ההכנסות - תעשייה, חקלאות, תיירות, ועבודת החברים.

 

נושאים לדיון בוועידה:

 

דף למנחי קבוצות דיון

א. ערבות הדדית

ב. החינוך הקיבוצי

ג. קיבוץ כחברה דמוקרטית
ד. החברה הישראלית ומקומו של הקיבוץ כגורם משפיע

ה. נכסים משותפים - הבסיס לקיום אגודה שיתופית וערבות הדדית - האמנם?
ו. היש דבר כזה שאפשר לקרוא לו "תרבות קיבוצית" בעת הזאת? והאם זה בכלל כל כך חשוב?

ז. צמיחה דמוגרפית

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים