יום עיון ב-22.9.03: הביקורת הפנימית במגזר הקיבוצי - חוג המבקרים הפנימיים בהתיישבות
עליזה בורנשטיין, יחידת הביקורת - 3.8.2003
טלפון: 03-6925400
פקס: 03-6925363
fuga@tkz.co.il
הנך מוזמן/ת לפגישת חוג הביקורת הפנימית במגזר הקיבוצי.
ביום ב' 22.9.2003 בבית התק"מ באפעל, רח' היסמין 1, רמת אפעל
סדר היום:
8.30-9.00 - התכנסות והרשמה.

9.00-10.30 - דיון בנושא: "תהליך הקמת מערכת הביקורת בקיבוצים".
לרשות כול מרצה 15 דקות להגשת הנושא:
* פתיחה - שלמה קלדרון - נשיא לשכת המבקרים בנושא: "מהות הביקורת הפנימית ותרומתה".
* רותי פגי, יו"ר בוועדות ביקורת בנושא: "תהליך הקמת מערכת הביקורת בקיבוץ".
* דוד טל, מבקר בקיבוצים בנושא: "תפקידי המבקר".
* עו"ד גדעון פישר, יועץ משפטי חיצוני ללשכת המבקרים הפנימיים בנושא: "תפקידי ועדת הביקורת".
* זיו מצליח, מזכיר כפר עזה, איתן יציב, מזכיר כפר רופין, בנושא: "תרומתה של הביקורת לקיבוץ".

10.15-10.30 - הצגת שאלות.

10.30-10.45 - הפסקה.

10.45-11.30 - עו"ד דרור אביב, CISA, רו"ח, בנושא: "הביקורת כעוסקת בייעוץ - בעד ונגד".

11.30-12.15 - רו"ח דב גלאון, CISA, בנושא: "המבקר כנציב תלונות הציבור ודרכי הטיפול בתלונות".

קיבוצים בהם קיים תקנון/נהלים לביקורת, מתבקשים לשלוח העתק לדוגמה ללשכת המבקרים, במטרה להגישם ביום העיון כ"החלפת מידע" למעוניינים בכך.

החוג מיועד למבקרי פנים בקיבוצים ובמושבים, במפעלים האזוריים, בתאגידים בבעלות קיבוצים, ליושבי ראש וחברי ועדות ביקורת בקיבוצים ובמושבים.

מספר המקומות מוגבל.
עלות:
מחיר יום העיון - לכיסוי הוצאות - 60 ₪.
להרשמה:
לשכת המבקרים הפנימיים טל': 03-5618286.
ב ב ר כ ה - עליזה בורנשטיין, יו"ר החוג
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים