יחידת הביקורת בתנועה הקיבוצית
 

משה תרשיש

מבקר התנועה הקיבוצית

טלפון: 03-6925400
פקס: 03-6925363
bikoret@tkz.co.il

מערכת הביקורת בתנועה פועלת על פי תקנון שאושר בוועידות התנועה מנובמבר 1999.
היחידה עורכת דוחות ביקורת בכל מחלקות התנועה על בסיס תכנית עבודה שנתית שנדונה ומאושרת בועדת הביקורת .
קיים תהליך מובנה של דיונים בדו"ח עם המבוקר, עם המחלקה ולבסוף דיון אחרון במזכירות התנועה אחריו הדו"ח מופץ למזכירויות הקיבוצים .
הדו"ח השנתי על פעילות המועצה התנועתית כולל מזה שנתיים, דו"ח שנתי אשר מפרט את כל העבודות שהוגשו במהלך השנה .
נהוג ביחידת הביקורת לערוך ולהגיש דו"ח מעקב בתום תקופה שבין שנה- שנה וחצי אחרי שהדו"ח נערך, נדון ופורסם .
ועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית מלווה את היחידה וקובעת את דיוניה על בסיס החומר שיחידת הביקורת מגישה לה .
 
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים