עדכון: בחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

עדכון: בחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית

 התנועה הקיבוצית - 16.1.2013

 

לידיעת חברי הקיבוצים,

 

בתוקף תפקידי כראשת ועדת הבחירות לתפקיד "מזכיר התנועה הקיבוצית", אני מעדכנת כי הבחירות יערכו בכל הקיבוצים בתאריך 5.2.13. בכוחכם להשפיע על תחומי פעולת התנועה עם ומול גורמי המדינה, והשירותים לקיבוצים.

 

בכל קיבוץ תוצב קלפי, בה פתקי הצבעה של שלושת המתמודדים לתפקיד - איתן ברושי, אבשלום (אבו) וילן, נמרוד מדר.

 

רשאי להצביע כל חבר הקיבוץ, לו זכות הצבעה אסיפה בקיבוצו.

 

קיום הקלפי והבטחת אפשרות ההצבעה לחברי הקיבוץ הנם באחריות כל קיבוץ וקיבוץ.

 

שעות פתיחת הקלפי 12:00- 20:00 ברציפות.

בקיבוץ שמספר חבריו 100 או פחות תיפתח הקלפי בין השעות 16:00- 20:00.

 

יור הקלפי בקיבוץ יעביר את תוצאות ההצבעה בקיבוצו לועדת הבחירות עד השעה 21:30

 

מספרי פקס להעברת תוצאות ההצבעה: 03-6951195 / 03-6951407

 

 אני מבקשת ממזכירי ומנהלי הקיבוצים להעביר בדחיפות את רשימת החברים בעלי זכות ההצבעה בקיבוצם, ואת שם יור הקלפי, לפקס  .03-6951407

 

ביחד נבטיח תהליך בחירות דמוקרטי ותקין.

 

לשירותכם,

רבקה וילנד, יו"ר עדת הבחירות

03-6925325 - 050-7948225

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים