תוכנית 100 הימים - תקציר תוכנית העבודה למזכיר התנועה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

תוכנית 100 הימים
תקציר תוכנית העבודה למזכיר התנועה

 

 * הצעת התוכנית מוגשת לחברים לעיון והחלטה

 

 "צוות 100 הימים" סיים לגבש תוכנית פעולה, שתהווה בסיס לעבודת התנועה בארבע השנים הבאות. את רעיון הקמת הצוות וגיבוש התוכנית הגה ויישם איתן ברושי, כשהיה המועמד לתפקיד מזכיר התנועה בבחירות שנערכו ביום ג', כ"ה בשבט תשע"ג, 5.2.2013

 

התכנית גובשה על ידי צוות רחב של חברי קיבוצים לרבות נציגי הזרם השיתופי והקיבוץ המתחדש ואנשי מקצוע מנוסים בתחומים שונים, שהתנדבו למשימה והשקיעו זמן, מחשבה ועבודה כדי לייצר תוכנית, כלים והמלצות לביצוע.


חברי הצוות - יעל שאלתיאלי, נוה-אור - יו"ר; יוסי אסף, בית-השיטה; גלעד דקל, יפעת; בארי הולצמן, עין-חרוד איחוד; אורי וובר, יחיעם; ראובן טנא, מבוא-חמה; עמוס רבין, יקום; דדי רובינשטיין, נירים; חגי רזניק, רביבים; ירון רייכמן, גליל-ים; סמדר שביט, נען; אלון שוסטר, מפלסים;  מאיה שפיר - יוטבתה; אורי מרגלית - רמת הכובש; עדי אייל - מתאמת הצוות.

 

התוכנית מוצגת בפני מוסדות התנועה וממקדת את עבודת מטה התנועה בסדר יום אָחוּד, מוסכם ומשותף לכל האגפים.


הקו המנחה לעבודת הצוות היה הרצון ליצור ולקדם תוכנית עבודה אקטיבית, שתכליתה הסדרת בעיות יסוד של ההתיישבות הקיבוצית, ובה בעת השגת יכולת השפעה לקידום מדיניות אוהדת מצד הממשלה ולחיזוק התמיכה הציבורית, החיונית לתנועה הקיבוצית.


התוכנית מציעה פעולה בשני מישורים:
המישור הפנימי - הפיכת מטה התנועה למקור ידע והשראה, ופיתוח כלים שיאפשרו פתרון לבעיות יסוד, חיזוק מעמד החבר ומתן תשובות ראויות לצורכי הקיבוץ בתנאים המשתנים.
המישור החיצוני - פיתוח קשרי הקיבוץ עם סביבתו כגוף תורם ומשפיע, והקמת התארגנות של המרחב הכפרי (על כל מרכיביו) במטרה לפתח פעילות משותפת בתחומי חברה, חינוך ותרבות, ולקדם אינטרסים משותפים מול משרדי הממשלה ומול גופים נוספים.


עיקרי התוכנית


1. המישור הפנימי - החבר, הקיבוץ והתנועה


זהות הקיבוץ
התנועה תפעל לגיבוש תפישה כוללת של זהות הקיבוץ כקהילה קואופרטיבית בת-קיימא המתנהלת כקהילה דמוקרטית, רב-דורית וצומחת, בה החבר ריבון על חייו ובה מתקיימת ערבות הדדית ונשמרת הבעלות המשותפת על הנכסים.


חינוך
התנועה תעודד ותקדם מנהיגות חינוכית להוראה, להדרכת נוער ולניהול בתי ספר התיישבותיים, ואת השתלבותה בתפקידי ניהול בכירים במערכות החינוך הממלכתיות המקומיות והארציות.
התנועה תוביל לבניית מנגנונים להעצמת החינוך החברתי-ערכי.
התנועה תפעל לבניית קשר עם המכללות להכשרת מורים, "אורנים" ו"סמינר הקיבוצים", כדי להבטיח עתודת מורים המחויבים לערכים הומניסטיים ודמוקרטיים ולמעורבות חברתית.
התנועה רואה כיעד חשוב את חיזוק הגיל הרך והגן הקיבוצי, בקיבוצים ובמרחב הכפרי.


מעורבות והשפעה על דמותה של החברה הישראלית
התנועה תפעל לקידום יוזמות לפיתוח הקואופרציה, לצמצום פערים חברתיים ולפעילות משימתית שיש בה שליחות לאומית.
התנועה הקיבוצית רואה בתנועות הבוגרים שותפות של אמת.
התנועה רואה חשיבות רבה בחיזוק ובעידוד פעילות תנועות הנוער ותנועות הבוגרים, ותשמור על עצמאותן.
התנועה תפעל לבניית מנהיגות שתשתלב כתורמת ומשפיעה במערכות השלטון המקומי והמרכזי, בצה"ל, בכנסת ובמשרדי הממשלה.


תכנון פיזי, קרקע ובנייה
התנועה תפעל בנושאים הבאים:
חידוש מיידי של אפשרות הבנייה בקיבוצים באמצעות הסדרת מערכת היחסים בין מִנהל מקרקעי ישראל לבין התנועה הקיבוצית.
מתן אפשרות לשיוך דירות, תוך אוטונומיה לכל קיבוץ באשר למודל השיוך.
הסדרת הזכויות בקרקע והשלמת ההליך של חתימת חוזה חכירה לדורות בין הקיבוצים למִנהל מקרקעי ישראל.
ליווי וסיוע בתכנון הפיזי ובבנייה בקיבוץ.


חקלאות, תעשייה ותיירות
יוקם מטה אָחוּד של אגף הכלכלה, איגוד התעשייה הקיבוצית והארגונים הכלכליים, כדי לפתח את החקלאות הקיבוצית, התעשייה והתיירות, במטרה להרחיב את הבסיס הכלכלי ואת מגוון התעסוקה בקיבוץ.


עסקים קטנים
התנועה תפעל, באמצעות כלים תנועתיים, לקידום העסקים הקטנים ולעידוד היזמות האישית והמשפחתית בקיבוץ.


בנים וצעירים
התנועה רואה בהחזרת בנים ובקליטת צעירים לחברות בקיבוצים יעד אסטרטגי מרכזי.
לצורך זה תהיה התנועה מעורבת בבניית תהליכים ומסלולים שיקדמו את שילובם של הבנים והצעירים ככוח משפיע ומנהיג בקיבוצים.
התנועה תסייע בפיתוח כלים מתאימים למימון ולסיוע בבניית דיור לצעירים.


פנסיה וערבות הדדית
התנועה רואה בקיומה של הערבות ההדדית, בהבטחת ההזדקנות של ותיקיה בכבוד ובמתן פנסיה הוגנת לכל חבר בכל קיבוץ – יעדים שיוצבו בראש סדר העדיפויות המשקי-חברתי, שתכליתם העמדת המשאבים הראויים לצורך שיפור מתמיד של גובה הפנסיה.
חלקה של התנועה בהשגת מטרה זו יבוא לידי ביטוי בהקמת קרן תנועתית שתתבסס על נכסים אזוריים וארציים, ותיועד להבטחת תשלום פנסיה בגובה תקנות האגודות השיתופיות, גם לחברים שקיבוצם מתקשה כלכלית לעמוד בחובה זו.


מיסוי וביטוח לאומי
התנועה רואה חשיבות בהעדפת הכיוון הכללי של מיסוי וביטוח לאומי, על בסיס התאגדות כשותפות והגנה על חוקי המס והביטוח הלאומי השמורים לקיבוץ היום.


2. המישור החיצוני - המרחב הכפרי


התנועה הקיבוצית תוביל, יחד עם התנועות המיישבות ומרכז המועצות האזוריות, התארגנות לפעולה משותפת שמטרתה חיזוקה ושגשוגה של ההתיישבות במרחב הכפרי והבטחת המשך היותה אבן יסוד במפעל הציוני.

לשולחן המשותף יוזמנו גם הארגונים הכלכליים האזוריים, ארגוני החקלאים וגורמים נוספים במרחב, מתחומים שונים.


ההתארגנות הזאת תאפשר איחוד כוחות, איגום משאבים וגיבוש הסכמות, כדי לחזק את ההתיישבות הכפרית, ליצור יתרון וערך מוסף למימוש מטרותיה המשותפות, ולפתח מדיניות כוללת שתחזק את ההכרה בייחודה ובתרומתה למדינה.
ההתארגנות המחודשת של המרחב הכפרי תפעל תוך שמירת הייחוד של כל אחד ממרכיביו.


יוקמו כלים משותפים שיאפשרו השפעה על מדיניות הממשלה, על סדר העדיפות, הבטחת הקצאה של משאבים מתקציב המדינה, ועיצוב תפישת עולם חברתית-כלכלית על-פי השקפת עולמנו.

 

ומה עוד

נושאים נוספים כמו: סטאטוסים ושילוב אוכלוסיות, התנהלות הקיבוץ המתחדש במציאות של ריבוי אגודות וועדים, ועוד - על-אף חשיבותם לחיי היום-יום של החבר ולשגרת החיים בקיבוץ - לא טופלו על-ידי צוות 100 הימים, אך העיסוק בהם ייכלל בסדר יומו של המזכיר, מייד עם היבחרו.


הטיפול ייעשה בהתבסס על החלטות קיימות בתנועה, תוך ניצול הניסיון הנצבר של הגורמים המקצועיים, ובצוותים אזוריים - כל זה מתוך ראייה לפיה יהווה מטה התנועה מרכז ידע והשראה לקיבוץ ולחבר.
בכל תחום שבו המציאות הקיבוצית הנוכחית אינה מוסדרת ואינה תואמת את התנאים החדשים שנוצרו - ייזום המזכיר הנכנס בשיתוף מטה התנועה, גיבוש הסדרים המאפשרים לקיבוץ ולתנועה לממש את דרכם וחזונם. זאת בטרם ייכפו על הקיבוצים וחבריהם הסדרים הנוגדים את דרכנו וערכינו, על-ידי גורמים חיצוניים.


לסיכום
התוכנית המלאה של "צוות 100 הימים" הושלמה והוגשה לאיתן ברושי, מזכיר התנועה. מצאנו לנכון להביא בפני ציבור החברים הרחב את עיקריה, כפי שהם מנוסחים במסמך זה.
התוכנית כולה נגזרת מהחזון שמוביל איתן ברושי.

לפי חזון זה -


יש להחזיר את הביטחון לחבר ואת זקיפות הקומה לקיבוץ ולתנועה,
בכך שנבטיח את יכולת הקיום ואת טעם הקיום
של חבר הקיבוץ, של הקיבוץ כקהילה ושל כלל הקיבוצים כתנועה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים