הסדר לבני זוג המצטרפים לחברים - קבוצת שילר
אסיפה כללית - מס' 6
1. הסדר לבן זוג המצטרפים לחברים - זוגות צעירים:
הסדר לבן זוג זמני - הנמצא בחברות עם בן או בת הקיבוץ והם גרים באותה דירה.
א.1 החדר מיועד לבן או בת המשק למגורי יחיד. בן הזוג הזמני ישלם 25% מעלות "שכר דירה" מקבילה בכול חודש.
א.2 הסדר זה מוגבל לתקופת זמן של עד 3 שנים בלבד.
א.3 ניתן להמשיך את ההסדר לעוד שנתיים בלבד, בתנאים זהים להסדר לבן זוג נשוי.
הסדר לבן זוג נשוי -
ב.1 בן הזוג הנשוי לחברה - מומלץ כי יעבור למעמד של "מועמד לחברות" בהקדם האפשרי.
ב.2 אפשרי מעמד זמני לתקופת הסתגלות. ההסדר מוגבל עד שנתיים בלבד ולא מעבר ל-5 שנים מתחילת המגורים בקיבוץ.
ב.3 בן זוג נשוי בתקופת ההסתגלות יחויב ב-50% מעלות "שכר דירה" מקבילה בכול חודש.
הסדר להורים לילד -
בחירה בתהליך של קבלה לחברות בלבד, ללא הסדר שכר דירה או תושבות.
תחולת ההסדר -
מיום פרסומו ומתייחס לזוגות שהתחתנו בשנת 2001.
בני זוג צעירים החיים בקיבוץ עפ"י הסכמים שונים שנעשו עמם בעבר - ישולבו בהסדר החדש עד סוף שנת 2001, באחריות המזכירות.
המעבר לדירות -
המעבר לדירות הוא עפ"י הוותק של בן או בת המשק ובהתאם להסדר הקיים.
- בתום שנתיים מקבלת ההסדר ייבדק הנושא מחדש.