הסדרי מימון לימודים לבנים - מבוא חמה
15/12/2002
כללי:
מבוא חמה עשה שינוי משמעותי ונמצא במודל רשת הבטחון.
הנחות הבסיס להסדר הביניים בין מימון לימודים ע"י הקהילה לבין מימון עצמי של הבן היו:
1. לא ניתן להבטיח כלום בנושא השכלת בנים בעתיד - מה שיוחלט עכשיו זה מה שיהיה.
2. לא ניתן לסיים באורח "גרזני" את המצב וצריך לסיימו בהדרגתיות.
הוחלט על הדרגתיות של 6 שנים.
הסדר מימון לימודי בנים:
החל מתחילת ההסדר ב- 2001 במשך 6 שנים יינתן סכום קטן והולך לשכר לימוד. בשנה הראשונה והשניה יינתן סכום מלא של 15,000 ש"ח, ובשנים שלאחר מכן ירד הסכום ב- 20% בכל שנה.
כל צעיר זכאי לארבע שנות לימוד. כל בן זכאי לקבל את הסכום שנותנים באותה שנה החל מסיום הצבא. מי שלא עשה צבא מקבל יחד עם בני/בנות גילו ברגע שהם מסיימים את השירות.

לדוגמא:
מי שסיים צבא בשנת 2001 יקבל בשנת 2001 ובשנת 2002 15,000 ש"ח, בשנת 2003 יקבל 12,000 ש"ח, ובשנת 2004 9,000 ש"ח.
מי שסיים בשנת 2003 יקבל 12,000 ש"ח, בשנת 2004 9,000 ש"ח, בשנת 2005 6,000 ש"ח ובשנת 2006 3,000 ש"ח.

את התחשיב הכלכלי עשו בשנת 2000 כאשר לא הייתה אינתיפאדה. המצב יכול לגרום שלא יהיה כסף לתת לבנים ויוצר חוב אקטוארי כלפיהם. צרכים וקשיים בשוטף בהחלט מעוררים דילמות באשר ליישום ההסדר.
הסדר לימודי מבוגרים:
ההסדר הוא לארבע שנים מיום החלתו. מי שהיה בתור ללימודים - התור ממשיך והוא יוצא ללמוד. בתקופת הלימודים מקבל שכר של רשת בטחון + שכר לימוד.
חוץ מהחברים שבתור ללימודים גם מי שמובטל יכול לצאת ללימודים, ולקבל שכר של רשת בטחון + שכר לימודים (וזאת ללא קשר לקבלת דמי אבטלה).
במהלך ארבע שנות ההסדר אין הגבלה על מספר היוצאים ללימודים. המחשבה היא שהצורך להתפרנס מחייב רכישת מקצוע / שדרוג מקצועי בתקופת המעבר וצריך לתת לחברים את הכלים להתמודד עם המציאות החדשה.