נהלי אבלות והנצחה - קיבוץ מענית
להלן הסדר שמבהיר את נוהגי האבלות והנצחה במענית:
א. סדרי הלוויה:
· במקרה שהחבר ציווה את גופו למדע, תיערך ההלוויה במועד לפי הנהוג המקובל.
· במקרה שהנפטר הוא חלל צה"ל יסודר עם נציגי הצבא סדרי הלוויה (מסע הלוויה, נושאי הארון, מטחי כבוד, הספדים וכדומה).
· מנהגי האבלות תקפים גם לגבי ילדים.
· במשך 3 ימים ממועד הפטירה ("ימי האבל") לא יתקיים אירוע תרבות בעל אופי בידורי מטעם הקיבוץ. בקשה לקיום אירוע יתקבל ברשות מוקדמת של המשפחה הקרובה בקיבוץ. חגים יתקיימו במתכונת צנועה יותר.
· יתאפשר לקיים אסיפות, ישיבות של ועדות והרצאות בלבד שיהיה מוצנע (כיבוד, והגברה).
· יתאפשר לקיים חופה במשך ימי האבל (מסיבת החתונה תידחה).
ב. אזכרה ביום ה-30:
· מודעה עם פרטי מועד האזכרה וגילוי המצבה תתפרסם ע"י ועדת אבלות בלוח המודעות שבחדר האוכל ובלוח האלקטרוני.
· פרחים יוזמנו וימומנו על ידי ועדת אבלות.
· ניהול הטקס באחריות המשפחה.
· עד ליום ה-30 תוכן מצבה במימון הקיבוץ. המצבה תהייה מאבן שיש בסטנדרט המקובל. הוצאות המצבה יהיו בגובה של 4200 שקל (יעודכן בהתאם למדד המחירים). כול שינוי או חריגה - במימון המשפחה.
· תוכן הכיתוב על המצבה יהיה: שם הנפטר, תאריך לידה, תאריך פטירה מקום הפטירה. כול כיתוב אחר שיתבקש יהיה באחריות המשפחה ובמימונה.
· סביב הקבר יוכן פיתוח נוי ע"י צוות הנוי, שיכלול אבני טוף וכן עציץ.
ג. אזכרה ביום השנה:
· מודעה עם פרטי מועד האזכרה תתפרסם ע"י ועדת אבלות בלוח המודעות שבחדר האוכל.
· פרחים יוזמנו וימומנו על ידי ועדת אבלות - ליום השנה הראשון בלבד.
· הטקס ינוהל באחריות המשפחה.
· צוות הנוי יכין את בית העלמין לטקס.
ד. חוברת זיכרון:
· הוצאת החוברת תהייה באחריות המשפחה.
· עזרה באיסוף ובהכנה של החומר תינתן ע"י הארכיון.
· הוצאות הכנת החוברת ופרסומה יהיו בגובה של 1500 שקל (יעודכן על פי המדד)
ה. מנהגי האבל למי שאינם חברי הקיבוץ:
· תושבים, הורים, קרובי משפחה יקבלו את האישור לקבורה ממזכיר הקיבוץ.
· חלקת הקבר יגבה תשלום אחיד בגובה של 10,000 שקל ( לא כולל מע"מ) לצורך אחזקה עתידית של בית העלמין.
· מימון הוצאות הקבורה ( העברת הגופה, כריית הקבר, מצבה וכו') יהיו על חשבון המשפחה.
· המיקום בבית העלמין על פי קביעת הקיבוץ והנהוג בו, כולל אחידות המצבה.
ו. ימי זיכרון:
· בערב ראש השנה ויום הזיכרון לחיילי צה"ל יערך טקס זיכרון באחריות ועדת תרבות.
· תפרסם מודעה על מועד הטקס בחדר האוכל ובלוח האלקטרוני.
· יונחו פרחים שימומנו על חשבון ועדת אבלות על הקברים.
· יוקרא שיר, יינשאו דברי מזכיר או נציג מטעמו בשם הקיבוץ.
ז. הנצחה:
· בבית הנצחה של הקיבוץ יונצחו חללי צה"ל, נספי השואה וחברים שהלכו לעולמם.
· הקיבוץ אינו מקים אתרי הנצחה בקיבוץ. אתרי ההנצחה שהוקמו בעבר, לפני הקמת בית הנצחה, יתוחזקו ע"י הקיבוץ.
· משפחה המבקשת להנציח את יקירה תעשה זאת במימונה המלא (רעיונות להנצחה כפי שנמצא באתר אינטרנט: הכנת מפגש לימודי, טיול, ערב זמר, הצגת תערוכה, תקליטור, אתר אינטרנט, אירוע ספורט, מלגה).
ח. בית העלמין:
· בית העלמין יתופעל באחריות ועדת אבלות.
· בית העלמין יתוקצב בכול שנה מתקציב הקהילה בנוסף לתקציב המתקבל ממשרד הדתות.
· בית העלמין יטופח באחריות צוות הנוי בהתאם לתוכנית רב שנתית.
· שתילת עצים ושיחים באישור צוות הנוי ועל פי תוכנית אדריכלות נוף.
· סידורי הניקיון, מים והנוי יהיו באחריות צוות הנוי.
· באחריות ועדת אבלות לתכנן את התאמתו של בית העלמין לצרכים העתידים.