חדר האוכל שלנו / יהודה בר"ט ז"ל

חדר האוכל שלנו

יהודה בר"ט ז"ל - סעד

איור מאת יעקב גוטרמן

 

[מתוך: הספר "רצינו קיבוץ"]

 

בשנים הראשונות של הקיבוץ גרו כל החברים באוהלים. אוהלי המגורים פרוסים היו במעגל סביב אוהל אחד גדול ומוארך והוא חדר-האוכל שלנו.

איור מאת יעקב גוטרמן

כאן היינו סועדים את סעודותינו, מקיימים את אסיפות החברים, לומדים את הפרק היומי בתנ"ך והרדיו היחיד של הקיבוץ אף הוא מקומו שם. קיצורו של דבר: חדר האוכל שלנו בימים ההם היה מרכז שוקק בו בילינו את מרבית שעות הפנאי, משעת סיום העבודה ועד שעלינו על משכבנו.

 

ובית-הכנסת היכן היה? גם כן בחדר האוכל! וכי היכן יתפללו החברים? והרי מבנה מתאים לא היה לנו ואפילו אוהל גדול נוסף לא עמד לרשותנו.

 

כעבור זמן נזעק אחד החברים ושאלה בפיו: כלום לא ראוי חדר האוכל שבו מתפללים שלוש פעמים ביום - שלא לדבר על שבתות, חגים ומועדים - כי נקרא לו בשם בית- הכנסת?! ולא נחה דעתו עד שהביא את הדבר לפני אסיפת החברים.

 

ישבו החברים והתחבטו בשאלה האם חדר האוכל הוא חדר אוכל אשר מתפללים בו, או אולי באמת אין הוא אלא בית-כנסת אשר אוכלים בו. היו שאמרו יותר משמתפללים באוהל - אוכלים בו, ועל כן יקרא שמו חדר אוכל והיו שאמרו שיותר משאוכלים באוהל - מתפללים בו ועל כן יקרא שמו בית-כנסת.

 

והיו גם דברי תוכחה כי רבים החברים האוכלים, יותר מאלה שמתפללים. אכילתם בדביקות ואילו תפילתם בחיפזון. כנגדם טענו אחרים כי מנת האוכל שלנו זעומה מכדי שמי שהוא בינינו יוכל לאכול יותר משהוא מתפלל... ואפילו אינו אומר ברכות השחר ואפילו פוסח על פסוקי דזמרה ואפילו אינו אומר אלא שמע ישראל ושמונה-עשרה בלבד, עדיין מתפלל הוא יותר משהוא אוכל...

 

קמה מהומה גדולה באסיפת החברים וכמעט והייתה יד איש ברעהו. עד שבא חברנו יעקב דרורי ז"ל ובפיו - כרגיל - נוסחה גואלת. וכך אמר: בית-כנסת שאוכלים בו, אין זה לכבוד בית-הכנסת ואילו חדר אוכל שמתפללים בו, מוסיף לו כבוד. ולפי שמעלים בקודש ואין מורידין יש לקרא לחדר האוכל חדר אוכל, כפי שנהגנו עד כה.

 

נתקבלו דבריו על דעת הקהל והיה חדר האוכל חדר אוכל והכל על מקומו בא בשלום.

 

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: