שחיטה / ניבי מרקם ז'ל

|

שחיטה  

ניבי מרקם [ז"ל] - עין שמר

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

 

היה יום חורף ואנו הילדים אלו שהיו אוהבים לשוטט, היינו קרוב לדיר הכבשים, תרים אחר אירוע מעניין וכאלה לא חסרו בימי ילדותנו.

איור מאת יעקב גוטרמן

עבר זמן לא רב וכבר נזדמן לנו מאורע מיוחד. גילינו זאת שעה שראינו פרה מובלת מהרפת אל עבר דיר הכבשים. רוב הכבשים היו במרעה באותה שעה, כך שהדיר היה ריק. מניין אנשים במגפיים נאספו סביב הבהמה שהוצבה במרכז הדיר.

 

עיניים לוהטות של ילדים מתבוננים בסקרנות ניבטו בפרה האומללה. רגליה נכפתו בחבל עבה אל גלגלת שהייתה קשורה לעמוד עץ זה התומך. משיכה חזקה בחבלים - הפרה נפלה מובסת על הקרקע הדשן בדיר הצאן, עיניה בולטות מבקשות לחרוג ממסגרתן זועקת הייתה מרה כאילו יודעת את הצפוי לה.

 

הרף עין הופיע בעל המאכלת, כתער חד ובתנועה עזה אחת שיסף גרונה של הפרה. זאת פרפרה, מסרבת לגורלה האכזר, גרונה ניחר בחירחורי גסיסה. גיזר אדום פרץ בזרם עז מהגרון, שטף את קרקע הדיר בקילוחים עד שנדמה הטבוחה. באתי שפיכה העמיסו על גבי מריצות דם קרוש מריצה ועוד אחת ועוד, מגפיים מבוססות ברפש. כמה הרבה מריצות של הדם האדום המשחיר קרוש...

 

ואז נפתח, בוקע, העור העבה ונגלה קרום דק לבן מכסה כרס תפוחה, אט פשטו הבחורים את העור, החלו מבתרים חלקי בשר וחלקים פנימיים, מניחים אותם בסירים גדולים מאלומיניום נתחים נתחים על פי הסיווג.

 

רק הראש נותר בוהה מנותק מכל, אינו יודע את אשר עוללו לגוף, אינו יודע דבר. הוא לבד מזכיר פרה בצורתו.

 

ואז באה המטפלת צועקת משיבה את הסדר. אתם יודעים שכבר מאוחר וכולם נחים, רוצו מהר להתרחץ ולאכול ולמיטות. להתרחץ, כן. לאכול לא. למיטות? ככה ככה.

 

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: