קפה טישלר / יצחק צבי

קפה טישלר

מתוך: צ'יזבאטים של אמת – מקדמוניותה של קבוצת החוגים

מאת יצחק צבי -  מעוז חיים

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

 
איור מאת יעקב גוטרמן

יום אחד הגיע מכתב למזכירות קבוצת החוגים במעין חרוד, ובמכתב – בקשה לדחות את פתיחת מסיבות 'קפה טישלר' עד לבואה של חבורת העולים הנוספת מגרמניה. על החתום: מרכז "החלוץ", ברלין.

 

ברוריה המזכירה לא הבינה מה הן "מסיבות קפה טישלר" ומי המציא אותן, וכן לא קיבלה שום אינפורמציה על עולים חניכי התנועה המתעתדים לבוא בקרוב לקבוצה.

 

חקרה ודרשה עד שנודע לה כי חבורת העולים ה"ייקים", הנמצאים כבר במשק, כתבו לחבריהם בגרמניה והודיעום, כי כדאי להם לבוא לחג הגדול של הקבוצה, אשר התכונה לקראתו בעיצומה, וכי שם החג הזה הוא בדיוק כשמו של בית הקפה הידוע בברלין – "קפה טישלר". 

 

כאשר תפסה ברוריה כי הכוונה היא לחג "כה תשרי", יום הולדת לקבוצת החוגים ולתנועת "המחנות העולים", נוכחה בעליל מה מופלאה המזיגה העתידה להתמזג כאן בין שני היינות, זה של הייקים מקפה טישלר וזה של ה"חוגיסטים" חוגגי "כה תשרי", להיותם קוקטייל אחד תוסס...

 

ואומנם, מאז הדהד הצליל בעל המשמעות החגיגית הכפולה בחללה של קבוצת החוגים, נתמשכה שלשלת "העולים החדשים" ביתר שאת, למעין חרוד ולפלוגה ברעננה. חגים ומועדים לשמחה! 

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: