מייד אין אוסטרליה / אבי מוצפי

מייד אין אוסטרליה
מאת, אבי מוצפי , כפר-עזה
איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן  

סיפורנו הפעם, ראשיתו במשור סרט לנגריה ואחריתו באוסטרליה הרחוקה. ראשית מעשה בנגרנו החביב, יששכר שמו, שגונב לאוזנו כי חשקה נפשנו במשור סרט, כמקובל בכל נגריה מכובדת. אי לכך הלך, טרח ומצא משור סרט מכובד - כולו מתכת יצוקה - בבאר-שבע הקרובה, ובפיו שבחים לרוב: "זה חדש... זה טוב..."


איור מאת יעקב גוטרמן

אחר כבוד הובא המכשיר אל קהילתנו, אלא שמישהו גילה פקפוק קל שבקלים לגבי כשירותו (חשדנות גרידא) והעלה רעיון - "שמא נקרא למומחה שיעיף עין בסחורה..."

ומי המומחה? לא אחר מאשר אביו מולידו של ק' ידידנו - הוא (האב), שמו הולך לפניו בכל הקשור למשורים בכלל ולמשורי סרט בפרט.

 

משהגיע המאסטרו להביט ביצירה, נלוו אליו כמה מנכבדי הקהילה, כולל הבן המסור, עמדו כצופים מן הצד והמתינו לגזר הדין. רק הביט המומחה במכונה ומיד התרחבו אישוני עיניו, כמי שפגש מכר ותיק.

"מה אמרו לכם על המכונה?" שאל.

"אמרו שהיא חדשה," ענו הנאספים, "שהיא טובה, שהיא מודרנית..."

כאן פרץ המומחה בצחוק פרוע ולא יכול היה לעצור בו, עד ששאלו אותו הסובבים - "נו, במה העניין?"

"מכונה זו שאתם רואים לנגד עיניכם, נבנתה על ידי אבי מולידי, שהוא סבו של ק' בני, מיד לאחר מלחמת העולם השניה", הסביר המומחה. "לא מזמן הוצאתיה ממחסן הגרוטאות, שיפצתיה ומכרתיה לסוחר פלוני מבאר-שבע... האם הוא מכר אותה לכם?"

לרגע נאלמו כולם דום, אבל מיד התעשת מי מהנוכחים ואמר  -  "אבל זה לא יכול להיות... הנה, כתוב כאן מאחור בפירוש 'מייד אין אוסטרליה'!"

אבי ק' ומולידו לא התרגש מהמתקפה. בקור רוח שלף מכיסו ארנק ומן הארנק שלף תמונה דהויה, שבה נראה סבו של ק' עומד נשען על משור הסרט וידו מלטפת את המגן בעל אותיות הברזל - 'מייד אין אוסטרליה'...

"מה פתאום אוסטרליה, אתם שואלים?" סיים המומחה את דבריו, "הוא מצא חלק שהתאים למכונה והדביק אותו אליה - מה זה משנה מה כתוב על זה?"

 


שווים               

קיבוץ ואקטואליה


סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: