החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית מסייעת עשרות שנים ביישוב הארץ.
כעת, באה החטיבה לקראת המתיישבים ומאפשרת להם להסדיר את חובותיהם
בדרך הנוחה ביותר.

במסגרת המבצע ייהנו מסדירי החוב מהנחות משמעותיות על יתרת החוב -
היוון של עד 10% וכן מחיקה של 70% מריבית הפיגורים - באחד משני מסלולי ההסדר:
מזומן או בתוך שלוש שנים.

בקרוב תישלח לכל אגודה ו/או מתיישב הודעה המפרטת את גובה החוב לחטיבה להתיישבות ושיעור ההנחה. להודעה יצורף הסכם לפירעון, עליו יש לחתום כתנאי להשתתפות במבצע.

במבצע זכאים להשתתף אגודות שיתופיות ומתיישבים שקיבלו הלוואה מהחטיבה
להתיישבות החל מ-1978.

למידע נוסף ניתן לפנות לחברת "אידע" - מוקד הטיפול מטעם החטיבה להתיישבות:
  • מר אברהם סנפירי -
    דוא"ל:
    eyda@eyda.co.il   טלפון: 02-6536366 שלוחה 101, פקס: 02-6536377
  • עו"ד אהרונה היימן ולטר-
    דוא"ל:
    aharonaw@bezeqint.net   טלפון: 03-5350986, פקס: 03-5350986