הצוות הפעיל של הזרם והמעגל השיתופי:
אמרי רון, רכז הזרם השיתופי 052-3736656 imron@mh.org.il
דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי 050-7677924 dagi@zikim.org.il
אביבה קורין, מזכירה כללית 054-7916774 shituftk@takam.co.il
טלפון 03-5301382
פקס 03-5301387
ניצן פלדמן ריבלין 052-3756153 nitzanf@yizrael.org.il
מריו טויב - "מעוף" 052-4269064 mazkir_k@nir.org.il
עירית גילה - קורסים 052-8697222 iruim@lavi.co.il
שי אלט - דובר 052-3864247
אלי ברמן - ימי עיון 050-5711091