2.4.2004
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il