אלדד בן ארי:
052-3226230
ben_ka@kvgeva.org.il
מריו טויב:
052-4269064
mario_t@nir.or.il