קיבוץ ניר יצחק 2003 ניתוח עבודה, התוצאות בעקבות עבודה של "מעוף לקיבוץ"

השקף הבא הוא האחרון של המצגת, "הסיכום" - ראה איך הגענו אליו
מעוף לקיבוץ ביצע מעל ל- 30 ניתוחי תעסוקה בקיבוצים שונים