"החלופה השיתופית"

להנהלה הרוצה להציג לקיבוץ
תכנית שינוי, התיעלות וחסכון
על בסיס עקרונות שיתופיים
לצוות שינוי הרוצה להציג לקיבוץ
חלופות שונות לדיון והכרעה
חברת "מעוף לקיבוץ" מציעה תכנית מבוססת על:
· טיפול בבעיות עבודה ופרנסה.
· התיעלות וחיסכון בענפים הצרכניים.
· הגברת ביטחון הפרט.
· הגברת המוטיבציה בעבודה.
· הסדרת היחסים בין המשק לקהילה.
· צמיחה דמוגרפית.
הפתרונות המוצעים מיושמים בקיבוצים שיתופיים ובהצלחה
כרטיס ביקור
לשאלות וקבלת מידע נא לפנות למריו טויב:
טלפון: 052-4269064
דוא"ל: mario_t@nir.org.il

למצגת על פעילויות "מעוף"
למצגת על הנעה ומוטיבציה