מאיה who? - נומה יי בביצוע אדיר

?who מאיה
השיר הרומני, נומה יי בביצוע אדיר

המתינו כמה שניות לטעינת הסרט... ולחצו על החץ