אב-אב והפעם בביצוע של קובי אריאלי, יידיש אקטואלי, יש תרגום!אב-אב  והפעם בביצוע של קובי אריאלי ביידיש ואקטואליהמתינו כמה שניות לטעינת הסרט... ולחצו על החץ