עוד בדיחות ומשונות                                             ל-שמאלית קטנה - מדור סאטירי