סרטון השבוע -והפעם: פרסומת לבירה, הפעילו רמקולים והמתינו לטעינת הסרטון- שבת שלום


והפעם: פרסומת לבירה
סרטון השבוע
הפעילו רמקולים - והמתינו לטעינת הסרטון