סרטון השבוע -הפעילו רמקולים והמתינו לטעינת הסרטון- שבת שלום

שוטר תוריד ת'יד
סרטון השבוע
הפעילו רמקולים - והמתינו לטעינת הסרטון