14 דברים המראים מה זה להיות ישראלי
ואנחנו תקווה שאיפוק כוחות הביטחון  בימי הפינוי לימדו אותנו משהו בנושא...