משהו שמח לימים כבדים אלה
הפעילו רמקולים והמתינו לטעינת הסרטון