אישה שואלת את הבעל "אני לא מוצאת את הספר 'איך לחיות עד מאה ועשרים' ".
"שרפתי אותו" ענה הבעל, "אימא שלך רצתה לקרוא אותו...".

לבדיחות האחרונות...