מה משותף למחשב ולמזגן?
העובדה של שניהם חסרת ערך כשהחלונות פתוחים...

לבדיחות האחרונות...