יום אחד בא אדם לאלוהים ומבקש ממנו מישהי שיוכל לדפוק בלילה, אז אלוהים יוצר לו אישה.
אחר כך בא האדם ומבקש מישהי שיוכל לדפוק גם ביום ואלוהים יוצר לו פילגש.
כעבור כמה זמן האדם מבקש להידפק גם ביום גם בלילה, אז אלוהים יצר את Windows...


לבדיחות האחרונות...