בעל, לא חשוב מאיזה עדה, מתכנן מסיבת עשרים שנות נישואים.
שואלים אותו החברים מה יביא לאשתו.
עונה הבעל: "אני לוקח אותה לאלסקה."
החברים מתפעלים ושואלים: "אם זו המתנה
עכשיו... מה תעשה ביום הנישואים החמישים?"
עונה הפרסי: "אני אחזיר אותה..."

לבדיחות האחרונות...