תפילה
אלוהי, אני מתחננת,
תן לי חוכמה כדי להבין גבר,
תן לי אהבה כדי לסלוח לו
והרבה סבלנות למצבי רוח שלו

מפני שאם אבקש כוח....
אני פשוט אהרוג אותו!

לבדיחות האחרונות...