מפקח אחד ניכנס לכיתה רועשת מאד.
מרוב כעס הוא הוציא נער אחד
שהיה גבוה יותר מכולם והרעיש
יותר מכולם והעמידו ליד חדר המורים.
לאחר רבע שעה נכנס לחדר המורים נער
מהוסס ושאל:
"אפשר לקבל את המורה שלנו בחזרה?"
לדף הקודם <<<<
למדור בדיחות ומשונות>>>>

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה