שאלה: מדוע קוראים לחזיית הפלא בשמה?
תשובה: משום שכשהאישה מורידה אותה...
הפלא נעלם...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה