שאלה: איזו עוגה מביאים לניחום אבלים?
תשובה: עוגת שיש...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה