שאלה: מה המשותף בין ארוחה לחימום
במקרוגל לבין גברים?
תשובה: שניהם מוכנים תוך שלושים שניות.

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה