266418 באנגלית-יידישאית
יהודי מגיע לחדרו במלון בלונדון ומבקש מהמרכזנית באנגלית עילגת ובמבטא יידישאי ליטאי את המספר: 266418.

לא עובר זמן רב, ועל דלתו מתדפקות שתי חתיכות ושואלות:

Have you ordered 2 shikses for one Night?