שאלה: מה ההבדל בין מיתון לקטסטרופה?

תשובה: מיתון זה כשמפטרים אותך,
קטסטרופה זה כשמפטרים אותי.

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה