עוד על קרמיט
שבי קרמיט. מה שאני עומד לומר לך יגרום לך להלם גדול

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה