גבר מתלונן לרופא: "אני חושב שאני אימפוטנט."
שואל הרופא: "מתי הרגשת את זה?"
עונה הגבר: "היום בבוקר פעמיים ואתמול
בערב שלוש פעמים!"

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה