שאלה: אם אתה נוסע במכונית ורואה דרך
הראי הצדדי איש עומד על גג בניין גבוה ועומד
לקפוץ, מה עליך לעשות?

תשובה: לכוון את הראי...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה