שאלה: איזה הר היה הגבוה בעולם לפני
שגילו את האוורסט?

תשובה: האוורסט...

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה