איש אחד הולך ברחוב עם זית גדול בגודל של אבטיח.
פוגש אותו חבר ושואל אותו : "מה זה?"
ענה לו הראשון: "לפני מספר דקות עבר פה מלאך
ונתן לי לבקש משאלה.

שואל החבר: "נו, ביקשת משהו?"
עונה הראשון: "ביקשתי, אבל כנראה הוא לא שמע טוב".

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה