אישה לבעלה: "יקירי, אני יוצאת לרכיבה של שעתיים".
הבעל: "אני יודע, הסוס התקשר כבר שלוש פעמים".

שלח את הדף לחברים - למטה לחץ על המעטפה